Cultura
digital

Tendències i cultura
digital a Catalunya

Convocatòries

DATA FINAL

SUBVENCIONS DE LA DGICD

30 de setembre

Convocatòria de subvencions per a a projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs i startups. Ajuda econòmica al foment de la presència internacional de les empreses i entitats de videojocs. 

20 de setembre

-TANCADA-

Convocatòria de subvencions de suport a la creació i producció de projectes culturals amb tecnologies immersives (Realitat Virtual, Realitat Augmentada, Realitat Mixta i Mapping) i a la implantació, actualització o millora d’equipaments tecnològics per a sales immersives.

15 juliol
-TANCADA-

Reptes Museus de Catalunya. Termini per presentar una solució innovadora als reptes proposats en la nova edició d’#SmartCatalonia Challenge amb Cultura Digital

DATA FINAL

CONVOCATÒRIA

30 de setembre

Subvencions per a l’acceleració del creixement de les empreses culturals (Fons Next Generation UE). Ajuda econòmica a la contractació de serveis per a l’acceleració d’empreses de videojocs i les inversions estratègiques posteriors 

1 d’octubre

Participa a la Game Connection Europe (París) 2022 amb Catalan Arts, un dels mercats de referència del sector dels vídeojocs a nivell internacional.

2 d’octubre

Preincubació de projectes de videojocs. Programa de formacions i mentories per acompanyar i millorar projectes que demostrin potencial però tinguin marge de millora des d’una fase més conceptual.

2 d’octubre

4t Concurs Teatronika guió teatral per robots i IA. Organitza el concurs la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Associació Teatronika, amb la col.laboració del Col.lectiu Estampa i Radio 3, i el suport de l’Ajuntament de Barcelona.