Cultura
digital

Tendències i cultura
digital a Catalunya

Subvencions per a programes d’incubació de projectes en l’àmbit de la creativitat digital (CLT 515)

Objecte de la subvenció

Iniciem una nova línia de subvencions que pretén fomentar la creació i la consolidació de programes d’incubació en l’àmbit de la creativitat digital. La convocatòria dona suport financer a l’organització, la gestió i el desenvolupament de programes d’assessorament i acompanyament, de formació, d’innovació i creixement en dos àmbit diferenciats: l’art digital (modalitat A) i els videojocs (modalitat B). 

Persones destinatàries

Empreses i entitats privades sense ànim de lucre  amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, universitats públiques, ens locals de Catalunya i ens públics adscrits o dependents d’aquestes entitats.

No poden optar a aquestes subvencions

Ajuntament de Barcelona ni els ens públics adscrits o dependents d’aquest ajuntament.

Import disponible

La dotació d’aquesta convocatòria és de 350.000 €.

Euros

Quantia subvencionable

L’import de la subvenció pot cobrir fins al 75 % de l’import total del pressupost, amb un màxim de 80.000 €.

*En cas que es percebin altres ajuts públics per aquest projecte, el total d’ajuts públics no pot superar el 80 % del cost del programa en el cas de la modalitat A (projectes d’art digital), i el 100 % del cost del programa en els projectes de la modalitat B (projectes de videojocs) 

Altres aspectes importants

El període de presentació de sol·licituds va de l’11 al 29 de maig a les 14 h.