Cultura
digital

Tendències i cultura
digital a Catalunya

Subvencions per a articuladors de la cultura digital (CLT514)

Objecte de la subvenció

Atenció! Iniciem una nova línia de subvencions que pretén donar suport a projectes d’entitats que articulin el sector de la cultura digital. 

Es tracta d’una nova convocatòria que te com a destinatàries les entitats que treballen a l’entorn de la cultura digital i el videojoc. La subvenció vol consolidar aquestes entitats i alhora afavorir l’organització d’activitats que serveixin per enfortir, vertebrar i organitzar els diferents ecosistemes de la creativitat digital i el videojoc.

Persones destinatàries

Les entitats privades sense ànim de lucre.

No poden optar a aquestes subvencions:

a) Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents, les corporacions de dret públic i els consorcis.

b) Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques.
c) Les universitats, tant públiques com privades.

Import disponible

Euros

Quantia subvencionable

L‘import de la subvenció pot cobrir fins al 50% del cost del projecte i l’import màxim de la subvenció és de 100.000 euros.

Altres aspectes importants

El període de presentació de sol·licituds va del 21 d’abril al 8 de maig a les 14 h del migdia