Cultura
digital

Tendències i cultura
digital a Catalunya

Subvencions per a l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital
a Catalunya (CLT099)

Objecte de la subvenció

El Departament de Cultura ha publicat les bases específiques de les subvencions per a l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya (CLT099).

Es tracta d’una línia d’ajuts destinada a empreses, entitats privades sense ànim de lucre i ens locals i té com a objectiu donar suport a l’organització de festivals, jornades, congressos, fires i altres esdeveniments que promoguin la innovació cultural i creativa. S’hi inclou també, dins l’objecte, el suport a esdeveniments que, malgrat estar dedicats majoritàriament a altres àmbits culturals, incorporen dins el seu programa activitats, continguts o jornades tècniques o professionals dedicades a la cultura digital.  Les activitats s’han de fer a Catalunya i poden ser tant presencials com virtuals. 

S’entén per cultura digital els continguts creatius i artístics en el desenvolupament i manifestació dels quals juga un paper substancial les noves tecnologies (digital, robòtica, programació, intel·ligència artificial, entre d’altres). Aquesta definició inclou l’art digital, les manifestacions culturals i artístiques d’altres disciplines en les quals la tecnologia és partícip i els videojocs.

En funció de les característiques del projecte, es podrà triar entre una de les modalitats següents:

Modalitat A
Suport a esdeveniments de cultura digital

Suport a l’organització d’esdeveniments l’objecte principal dels quals sigui la difusió de projectes de contingut artístic i cultural digital que promoguin la innovació cultural i creativa.

Modalitat B
Suport a continguts culturals digitals en esdeveniments

Suport a l’organització de les activitats de cultura digital incloses en la programació d’un esdeveniment dedicat principalment a altres disciplines o àmbits. 

Import disponible

La dotació d’aquesta convocatòria és de 800.000€ i cada sol·licitant només es pot presentar a una de les dues modalitats. 

Euros

Quantia subvencionable

Modalitat A

L’import màxim de la subvenció és de 120.000 euros,
i no pot superar el 50% del cost de l’esdeveniment

Modalitat B

L’import màxim de la subvenció és de 15.000 euros
i es pot subvencionar fins el 80% del cost de l’activitat o activitats.

Les despeses s’han de fer en el període comprès entre l’1 de juliol de l’any anterior a l’any de  concessió de la subvenció i fins el 31 de desembre de l’any de concessió de la subvenció. 

Les sol·licituds de subvenció s’han de tramitar a la plataforma Tràmits Gencat i entre el 21 de febrer i el 9 de març de 2023 fins les 14.00h.