Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc 2020

Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc 2020