Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc 2019

Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc 2019