Informació bàsica de protecció de dades personals

Informació bàsica de protecció de dades personals

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) us proporcionem informació que heu de conèixer en relació amb l’ús de les dades personals:

Responsable del tractament:

Institut Català de les Empreses Culturals. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Passatge de la Banca, 1, 08002 Barcelona. Més informació a www.icec.gencat.cat

Finalitat:

Donar informació sobre les últimes tendències de cultura digital.

Legitimació:

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris:

Les dades no es cediran a tercers.

Drets de les persones interessades:

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat de les dades, retirada del consentiment, presentació de reclamació davant l’autoritat de control i sol·licitud de limitació, a través del correu electrònic: digital.icec@gencat.cat. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

Informació addicional:

Per ampliar informació podeu accedir al següent enllaç.