Informació bàsica de protecció de dades – Catàleg Empreses de Videojocs 2019

Informació bàsica de protecció de dades personals

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) us proporcionem informació que heu de conèixer en relació amb l’ús de les dades personals:

Responsable del tractament:

Institut Català de les Empreses Culturals. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Passatge de la Banca, 1, 08002 Barcelona. Telèfon: 935524942. Més informació a www.icec.gencat.cat

Finalitat:

Elaboració i difusió pública del ‘Catàleg d’Empreses de Videojocs a Catalunya – 2019’.

Legitimació:

Consentiment.

Destinataris:

Difusió pública.

Període de conservació:

Mentre la difusió es consideri d’interès per al sector del videojoc català.

Drets de les persones interessades:

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat de les dades, retirada del consentiment, presentació de reclamació davant l’autoritat de control i sol·licitud de limitació, a través del correu electrònic: digital.icec@gencat.cat. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.