La tecnologia digital té el potencial d’influir significativament en la sostenibilitat, ja sigui per bé o per mal. A Catalunya, hi ha iniciatives que promouen l’ús responsable de les tecnologies digitals i la importància de reduir l’empremta de carboni associada a l’àmbit digital. En aquest article coneixerem alguns espais i artistes digitals preocupats per abordar els desafiaments ambientals i socials i de minimitzar els impactes negatius associats amb el seu ús.

Sovint associem l’àmbit digital a pantalles, consum d’energia, tecnologia d’un sol ús i rebutjable… són idees que no estan precisament alineades amb el concepte de “sostenibilitat”. Potser per això mateix, existeix tot un moviment que pretén aprofitar les oportunitats que ofereix la digitalització per abordar els desafiaments ambientals i socials, mentre es minimitzen els impactes negatius associats amb el seu ús.

Les tecnologies digitals tenen un impacte ambiental, social i econòmic que cal mesurar i gestionar: l’elevat consum d’energia i recursos, l’obsolescència electrònica i la constant generació de residus electrònics, o la cada vegada major dependència de la tecnologia de la societat moderna són factors associats negativament al manteniment del medi ambient. Però és important recordar que l’àmbit digital té un gran potencial per a contribuir a la sostenibilitat, entesa com el desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense comprometre les del futur. Com?

Creant consciència ambiental i fent denúncia social: la tecnologia té un poderós abast global i pot ser utilitzada per augmentar la consciència sobre qüestions ambientals i de sostenibilitat. Les obres d’art digital poden visualitzar de manera impactant els efectes del canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i altres problemàtiques ambientals, provocant un impacte emocional en l’espectador i motivant-lo a prendre accions. A més, a través d’obres provocadores i crítiques, poden fer una crida a la reflexió i a l’acció per al canvi.

Contribuint a la digitalització de processos: la transició cap a l’àmbit digital pot conduir a l’optimització de processos i reduir l’ús de recursos físics i energètics. 

Facilitant l’accés a la informació: la tecnologia apropa informació sobre productes, serveis i pràctiques sostenibles. Els consumidors poden investigar i prendre decisions més informades que recolzin la sostenibilitat.

Potenciant el reciclatge creatiu: l’art digital pot fer servir materials reciclats o reutilitzats per a les seves obres. Aquesta pràctica pot fomentar la consciència sobre la importància del reciclatge i la reutilització en la vida quotidiana, i mostrar com objectes considerats “residus” poden ser transformats en obres d’art significatives.

Fomentant l’economia circular: la digitalització ha donat lloc a nous models de negoci, com l’economia col·laborativa i l’economia circular. 

Visualitzant dades: les dades sobre canvi climàtic, contaminació i altres qüestions mediambientals poden ser transformades en obres visuals atractives i accessibles. Això pot ajudar a fer les dades més comprensibles i accessibles per al públic en general.

Impulsant la innovació tecnològica: la digitalització i la cultura de la innovació tecnològica poden impulsar la creació de solucions sostenibles per als reptes ambientals. 

Espais culturals amb visió sobre la sostenibilitat

Un exemple de com la tecnologia digital pot contribuir a la sensibilització sobre la sostenibilitat és el projecte Digital Impact, una exposició organitzada per OFFF amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, que es va poder visitar al Disseny Hub Barcelona fins finals d’agost d’enguany.  Aquesta exposició mostrava el treball de 16 artistes i col·lectius, alguns dels quals utilitzen les tecnologies digitals per a reflexionar sobre els impactes socials i ambientals de la digitalització, i proposar alternatives més sostenibles i responsables. En trobem exemples entre les obres de Brendan Waves, FIELD o Quayola.

L’Arts Santa Mònica és un centre cultural que promou la innovació, la creativitat i la sostenibilitat mitjançant exposicions, tallers i altres activitats; el CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) té un fort compromís amb la sostenibilitat i organitza exposicions, projeccions i debats sobre temes socials i mediambientals; l’Hangar és un centre de producció i recerca d’arts visuals que inclou pràctiques sostenibles en les seves operacions. Ofereix residències i tallers per a artistes que treballen en projectes centrats en la sostenibilitat; i altres artistes digitals utilitzen materials reciclats o reutilitzats per a crear les seves obres, com és el cas dels participants al Drap-Art, el Festival Internacional de Arte y Sostenibilidad que se celebra cada any a Barcelona des del 1996.

També n’hi ha que busquen reduir l’empremta ecològica dels seus processos creatius, optimitzant els recursos i fomentant l’economia circular. Per exemple, el Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç (CACiS) és un espai ubicat al municipi de Calders, a la comarca del Moianès, dedicat a l’experimentació, investigació i difusió de l’art mb la voluntat d’estimular la discussió, crítica i reflexió necessària per cercar una nova visió de la realitat, fomentant la sostenibilitat com estratègia de reforma.

També és interessant saber que l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) compta amb el Pla_C* Cultura Pel Clima de sostenibilitat ambiental per a les empreses culturals, amb un horitzó 2022-2024, que vol ser un referent a nivell català i estatal, i que té per objectiu incentivar i promoure que d’altres organitzacions i empreses del sector cultural es posicionin i elaborin el seu propi full de ruta per millorar la seva activitat a nivell ambiental, i per tant, impactar més positivament en la societat.

Projectes i artistes digitals sostenibles

A Catalunya hi ha diversos projectes artístics digitals que posen un fort èmfasi en la sostenibilitat. Aquests projectes fan servir materials reciclats, energies renovables i processos de producció més respectuosos amb el medi ambient. Aquests en son alguns exemples.

Projecte sobre un animal extint, el tigre de Tasmània, amb una tecnologia en via d’extinció, l’holografia. L’obra planteja el debat sobre l’obsolescència i l’eterna carrera per crear noves i sofisticades tecnologies, que finalment generen una bretxa social cada vegada més profunda.

Una proposta que posa la mirada en la línia de pensament crític de la tecnodiversitat promoguda pel filòsof Yuk Hui, que convida a trencar amb la visió monolítica del desenvolupament tecnològic i a acceptar que existeix una multiplicitat de tecnologies, i no una universal.

Tools for a Warming Planet
de Sara Dean, Beth Ferguson i Marina Monsonís

Col·lecció d’eines de camp locals que aborden els reptes del canvi climàtic des de la ciència, el disseny, l’art, la tecnologia i l’activisme.

És un mapa de llums fet artesanalment que parla de diferents temes com la violència de gènere, l’ecologia o les migracions.  

Reflexiona sobre la funció de l’olfacte en l’actualitat, convidant el públic a observar com la seva presència influeix en l’entorn i afecta als éssers que l’habiten, escoltant els missatges olfactius que emeten aquests habitants.

Una instal·lació de la investigadora catalana en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Centre i presentada en el Sónar+D 2022 que mesura la despesa energètica generada per les cookies. 

Xavier Codony

Periodista

%d