Aquest article pretén fer la crònica –des del punt de vista de Cultura Digital- de l’acte de presentació de la Taula del Videojoc que es va celebrar el passat 16 de juny a l’IDEAL, Centre d’Arts Digitals de Barcelona. El títol de l’article no pot ser més objectiu i, tanmateix, es podria haver anomenat “Crònica de la constatació d’un fet: el Videojoc és Cultura” o encara “Els videojocs es manifesten a l’IDEAL”.

En paraules del representant de la indústria i participant de l’acte, Xavi Carrillo, l’acte en qüestió va servir per deixar enrere la positiva tendència del sector a treballar, en col·laboració amb les institucions, amb discreció. Una discreció que ha permès un treball de llarg recorregut de gairebé 3 anys per crear i dinamitzar un espai de concertació entre Generalitat de Catalunya i el sector del videojoc, la Taula del Videojoc, que ha acabat concretant, després d’un treball d’anàlisi i identificació, 60 actuacions per fer una passa endavant en direcció a l’objectiu últim de tots plegats: l’enfortiment de l’ecosistema del videojoc a Catalunya. Aquesta sortida a la llum pública tenia poc de voluntat de clamar per la satisfacció de la feina feta i sí molt d’anar per feina. 

L’acte començava amb la presentació de la Gina Tost, experta en tecnologia i videojocs. Amb una breu pinzellada, va fer un recorregut en el temps per constatar que això dels videojocs a Catalunya no és cosa de fa dos dies. Des del videojoc Guillem de Berguedà (1985) elaborat per ACE Sofware amb l’impuls de l’aleshores Centre Divulgador de la Informàtica de la Generalitat de Catalunya (sic), que per molts és considerat el primer videojoc català de la història, i fins al dia d’avui, la Gina va repassar casos particulars que parlen de l’evolució de la indústria del videojoc catalana. L’eclosió de projectes petits convertits en vendes sonades a empreses estrangeres, la inversió estrangera actual que mostra la potència de l’ecosistema (formació, experiència i productes de qualitat) o el component artístic i interdisciplinar dels videojocs fets aquí i que tenen reconeixement arreu com Gris.

Del d’”on venim”, el viatge continuava amb el “on estem” a mans de la Marisol López, la nostra directora general. Aquest nou estadi començava amb un vídeo d’impacte dels videojocs catalans més destacats del darrer any i es materialitzava, després, en la presentació de les dues publicacions que Cultura Digital edita cada any: el Catàleg d’Empreses de Videojocs a Catalunya 2022 (recull de tots els estudis de desenvolupament de videojocs actius a Catalunya) i el Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2021 (publicació que conté les principals dades i la seva evolució sobre quin és l’estat de la indústria al nostre país i que s’elabora, des del 2016, en col·laboració amb DEV). Sense entrar en el detall i tot convidant-vos a fer una immersió en les dades, hi ha un algunes –destacades durant l’acte- que val la pena posar en relleu: la indústria evoluciona positivament i de manera significativa en els principals indicadors (nombre d’empreses, facturació, nombre de personal contractat); la formació de nou talent evoluciona encara més ràpid; les versions catalanes dels videojocs produïts a Catalunya arriben fins al 54% del total (malgrat que només el 21% del mercat es concentra a l’estat espanyol) i, finalment, un 44% dels llocs de treball als estudis de desenvolupament dels videojocs estan vinculats a l’art (disseny, 2D, 3D, disseny narratiu, producció musical,…). 

Seguint el viatge vam anar a parar al centre d’interès més potent de l’acte: la presentació de la Taula del Videojoc. Disposeu de tots els detalls a l’enllaç anterior però us avancem que es van destacar una sèrie de números il·lustratius de la feina feta: més de 40 reunions de treball al voltant dels 8 Grups de Treball de la Taula amb la participació de 53 participants (entre representants de diverses unitats i entitats de 8 departaments de la Generalitat, representants de la indústria, agents socials, incubadores o universitats) i tot plegat encaminat a la concreció d’una bateria de 60 actuacions amb la corresponen identificació de responsables de la seva execució, eventuals col·laboradors i un calendari de previsió de l’execució.

La idea i la fita, en aquest sentit, era haver pogut consensuar una relació d’actuacions en tots els àmbits d’interès del sector i el compromís per part de tots els actors implicats de posar fil a l’agulla per aconseguir passar de pantalla, pujar el nivell o fer una passa endavant en la l’objectiu comú i indiscutible d’aquest espai de col·laboració: consolidar, enfortir i conservar la potència actual de l’ecosistema a Catalunya. Com que es tracta de posar fil a l’agulla, a la web de la Taula disposeu d’un visor per al seguiment de l’execució de les actuacions des d’on es pot fiscalitzar si estem o no fent la feina que hem dit que faríem!

Per acabar de disposar de la fotografia complerta de la Taula la Marisol va cedir la paraula al Xavier Carrillo, president de DeviCAT (l’Associació de Desenvolupadors i Editors de videojocs de Catalunya), que va donar el punt de vista de la indústria respecte el desenvolupament i utilitat de la Taula del Videojoc. Va aprofitar l’ocasió per destacar la capacitat pròpia del sector per treballar de manera col·laborativa i discreta a la recerca del bé comú, amb professionals i projectes que s’ajuden entre ells. Al final del camí, hi havia una consigna de treball atès que en bona part de les mesures acordes per la Taula apareix com a protagonista principal el sector i, per tant, va comminar-lo a treballar: fins el moment s’havia fet molta feina i més que se n’haurà de fer d’ara endavant.

A continuació l’acte va entrar en la seva vessant més institucional per donar peu a les intervencions dels consellers d’Empresa i Treball (Roger Torrent) i Cultura (Natàlia Garriga). Mentre que el conseller d’Empresa i Treball va parlardel paper de la Direcció General d’Indústria en l’inici de la taula, en la necessitat d’enfortiment del sector i les seves capacitats d’internacionalització i de captació d’inversions i talent estranger i de les iniciatives formatives encaminades al reciclatge del potencial professional del país, la consellera de Cultura va posar l’accent en el compromís global del Govern de la Generalitat envers el sector dels videojoc i en el particular del Departament de Cultura en el suport a la indústria i tot el que l’envolta mitjançant el lideratge i coordinació de la Taula del Videojoc.

L’acte, des del nostre punt de vista, no podria acabar de millor manera: amb la consellera de Cultura presentant una campanya institucional on els mateixos protagonistes dels videojocs clamen per compartir amb la ciutadania que els videojocs són moltes coses i, per sobre de tot, que el videojoc és una indústria cultural més que es mereix el reconeixement de la nostra societat.

I en això estem, en millorar el reconeixement social dels videojocs i en perseguir-nos en executar les actuacions consensuades entre tots els interessats en que el sector dels videojocs progressi a velocitat de creuer. I tot plegat sense oblidar el mig/llarg termini.

Estem en un bon moment per al videojoc a Catalunya. Tenim estudis que fan meravelles i facturen més que cada any, tenim ganes de millorar el consum responsable i crític dels videojocs per combatre mals usos i comportaments discriminatoris, volem potenciar la internacionalització dels videojocs catalans alhora que volem captar talent, inversió i implantació estrangera. Volem enfortir l’ecosistema i volem ajudar a la incubació de nous projectes.

Si volem clamar que som un hub del videjoc de referència internacional, hem d’accelerar. Accelerem!

Dani Gimeno

A %d bloguers els agrada això: