A mig camí entre l’11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que vam commemorar així i així a les nostres xarxes, i el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, volem recuperar les dades de l’informe estadístic elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones publicat l’any 2020 perquè ens ofereix la possibilitat de disposar d’una fotografia de l’estat de la qüestió i ens carrega de raons per impulsar actuacions encaminades a equilibrar la presència de les dones als estudis i llocs de treball vinculats a les TIC. Nosaltres ho tenim clar i ho hem dit i ho repetirem: sense dones amb formació en tecnologies no tindrem una Cultura Digital completa.

“Li tallen les ales i després la culpen per no saber volar”. Simone de Beauvoir

Ús de tecnologies

Les dades que destaquem de l’estudi (ús de tecnologies i ús de tecnologies per grup d’edat, per una banda, i de nivell d’estudis per l’altra ens porten a la conclusió que, en quant a l’ús, no hi ha diferència rellevant per gènere i en canvi si es veu clarament que el fantasma de la fractura digital té dues dimensions. A més edat es redueix l’ús de tecnologies (en aquest cas mòbil i internet) i la mateixa relació entre variables és produeix a menys nivell d’estudis.

Formació en TIC

L’informe de l’Institut Català de les Dones aprofundeix en com afecta el gènere en relació a la formació en TIC i aquest és un fenomen especialment interessant perquè el desajust de gènere en formacions relacionades amb les TIC és molt significatiu i la causa està relacionada directament amb concepcions socials i culturals que han allunyat, sistemàticament, les dones d’aquells estudis considerats “d’homes”.

Així, les nenes reben, en el millor dels casos, menys estímuls per orientar-se acadèmicament cap a estudis relacionats amb la tecnologia. Aquesta reproducció de patrons es repeteix al llarg de tota l’etapa educativa i arriba fins als estudis superiors.

 

De l’estudi L’ecosistema de les TIC des de la perspectiva de gènere a Barcelona es referma aquesta idea mitjançant dades d’elaboració de l’Ajuntament en base a les inscripcions universitàries per gènere a les universitats de Barcelona. Mentre que del total de graus (del curs acadèmic 2015-2016) el volum de dones matriculades s’enfila fins el 52,6%, aquest percentatge baixa fins al 13% si es tracta de graus TIC.

Malgrat que amb el pas dels anys aquesta disfunció es va corregint, no deixa de ser significativa. En aquest sentit, amb dades d’elaboració pròpia de la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital i malgrat que només disposem d’informació dels 3 darrers cursos acadèmics, destaquem el creixement en aquest curs 2021-2022 de la presència de dones en estudis universitaris i post-universitaris en videojocs: s’ha passat de 142 dones en el curs 19/20 a les 190 actuals, el que suposa un creixement de tres punts percentuals respecte el total d’estudiants. Així mateix, s’ha passat del 10,7% de dones sobre el total d’alumnes del curs 2019-2020 al 13,7% del curs 2021-2022.

Ocupació en TIC

En quant a l’ocupació en àmbits tecnològics, l’estudi de l’ICD no sorprèn quan retorna dades que demostren que la bretxa produïda en l’etapa educativa es veu reflectida, posteriorment, a l’etapa de desenvolupament professional. En aquesta etapa sumen als factors culturals i socials un entorn masculinitzat per estar liderat per homes i, en conseqüència, discriminatori envers les dones i generador de tensions relacionades, per exemple, amb la conciliació.

L’informe se centra en la branca d’activitat (establerta pels instituts d’estadística oficial) vinculada a “Informació i comunicacions”. La dada general es retorna una bretxa que s’enfila fins a la meitat de presència dones en aquest sector respecte la presència masculina.

Si ens fixem en la tendència, malgrat el repunt del darrer any inclòs a l’informe (2019) la fotografia és, malauradament, estàtica per al període 2015-2019 atès que en tot el període les dones representen al voltant del 30% de les persones ocupades en el sector de la informació i comunicació.

Podem completar aquesta conclusió taxativa amb les dades del Llibre blanc de les dones en l’àmbit tecnològic que el Ministeri d’Economia i Empresa del Govern espanyol va publicar l’any 2019 amb algunes dades interessants: només el 17% de les start-ups espanyoles estan liderades per dones, les dones representen el 40% del personal investigador, segons l’Eurostat l’any 2017 només el 15,6% de les persones professionals TIC a Espanya són dones, només el 48,1% d’empreses amb especialistes TIC tenen a les seves plantilles com a mínim a una dona i d’aquestes només un 10% té a més d’un 50% de dones entre el total d’especialistes TIC.

Manifest DonaTIC i futur

Malgrat que les dades no conviden a l’optimisme el cert és que des de tots els fronts (educació, universitats, institucions, empreses, entitats, etc.) s’està posant el fil a l’agulla per corregir la sagnant desigualtat que demostren tots els estudis.

Com en aquest blog som optimistes de mena, prenem com a darrera referència per a l’article el manifest DonaTIC impulsat pel Grup de treball DonaTIC del Centre Tecnològic de Catalunya. Aquest manifest de denúncia de la desigual presència de la dona en el sector tecnològic i, alhora, proposa un seguit d’eixos i mesures que serveixin de recomanacions per a la correcció de la disfunció actual.

Us recomanem la lectura sencera del manifest però us avancem que toquen tots els àmbits vinculats a la professionalització TIC de la dona: selecció de personal, carrera professional, conciliació o polítiques de comunicació respectuoses i no sexistes. Un detall també interessant és la recomanació d’establiment d’indicadors per avaluar les consecucions de la bateria d’actuacions proposades en el si de comitès de seguiment a establir arreu.

Tornarem a la càrrega en el combat per la igualtat de dones i homes en tots els àmbits i, especialment, en aquells que guarden relació amb les nostres passions: la cultura i la tecnologia. Hi tornarem quan es publiquin noves dades i esperem i desitgem que les dels anys que han de venir ens retornin la progressiva conquesta de la igualtat de gènere en l’àmbit TIC.

Dani Gimeno

A %d bloguers els agrada això: