Vist el potencial de creixement en el sector de negocis digitals culturals relacionats amb el desenvolupament d’aplicacions, videojocs i/o plataformes de consum o distribució de béns i productes en línia, es palesa la necessitat de donar suport financer a aquesta tipologia d’empreses en les seves fases inicials.

Per això, l’ICEC ha creat un fons d’1,5 milions d’euros destinat a préstecs participatius que facilitin als emprenedors culturals digitals fer front a les despeses que precisa el seu projecte empresarial. Aquest programa s’adreça a empreses de menys de 4 anys dedicades a la creació de productes i/o serveis digitals interactius relacionats amb la cultura.

A aquests efectes, l’ICEC ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de Finances (ICF) per tal de que gestioni aquesta línia de finançament que s’estructurarà mitjantçant préstecs participatius d’entre 40.000 i 200.000 euros, fins a un màxim de 5 anys amb 2 anys de carència inclosos. L’ICF gestionarà la tramitació i formalització d’aquests préstecs participatius. Les empreses poden sol·licitar aquest finançament a través del web www.icf.cat a l’apartat “Demana un ICF”.

En el següent document trobareu una clara explicació sobre el funcionament dels préstecs participatius:

%d bloggers like this: